• Başlık Metni
    • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
İNFOELA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TARİHÇESİ
  Neden Kobi’lere bu kadar özel ilgi gösteriliyor ya da KOBİ'ler  kalkınmamız da neden bu kadar önemli bir yer tutuyor ?

Çünkü sürekli değişen ve gelişen dünyamızda küreselleşme süreci ile birlikte artan rekabet, işletmeleri inovasyon yapmaya zorunlu kılmaktadır. KOBİ’ler değişken müşteri gereksinimlerine hızlı cevap verebilecek esnek bir yapıya sahip olmaları nedeniyle büyük işletmelere göre inovasyon konusunda daha avantajlı görülmektedir. Bu çalışma KOBİ’lerin inovasyon stratejilerinden hangilerini tercih ettiklerini ve inovasyon çeşitlerinden hangilerini uyguladıklarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma ayrıca KOBİ’lerin çalışan sayıları ve yasal yapılarındaki farklılıkların inovasyon yapmayı ne derecede etkilediğini ve Ar-Ge’ye ayırdıkları pay ile inovasyon stratejileri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Elde edilen sonuçlar, çalışan sayısı arttıkça işletmelerin inovasyon yapma başarısının arttığını, inovasyon yapmanın KOBİ’lerin yasal yapısına göre farklılık göstermediğini ve Ar-Ge’ye ayrılan payın inovasyon stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynadığını ortaya koymuştur.

Tarihçemiz:

infoela Danışmanlık, gelişmekte olan Türk ekonomisi ve sanayinin dinamosu olan Kobi seviyesindeki firmaların Ar-Ge, Teknoloji, Yatırım, Eğitim, Kalite, Kredi gibi ihtiyaçlarının tek bir merkezden gerçekleştirilmesi amacıyla Naci TANRISEVEN  tarafından 2012 yılında kurulmuştur.

  
1827 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın