• Başlık Metni
    • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

BELGELENDİRMELER
Firmalarımızın üretim ve kalitelerini artırmak daha düzenli çalışmalarını sağlayarak sektörlere uygun sistem kurulum be belgelendirmelerini sağlamak amacıyla kurulan sistem ve ürün belgelendirmeleri firmamız tarafından yapılarak  %60  KOSGEB hibe desteği sağlanmaktadır.(Belgelerin Türkak akreditasyonlu olması gerekmektedir.)