• Başlık Metni
    • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

GRAFİK TASARIM-WEB TASARIM

    Grafik tasarım bir mesajı iletmek,
bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi
görselleştirmek için metnin ve görsellerin
algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde,
iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize
edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir. Baskı,
ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari,
ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda dijital
veya dijital olmayacak bir şekilde uygulanabilir.
Grafik tasarımında ve grafik sanatlarda,
görsel sanatların temel ilkeleri olan 
hizalama
dengekarşıtlıkvurgulama,
 
hareketgörüntüoranyakınlıktekrarlama,
 
ritim, ve birlik
                                                          geçerlidir.