• Başlık Metni
    • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

MESLEK YETERLİLİK BELGELERİ

NEDEN DANIŞMANLIK FİRMASI ARACILIĞIYLA BELGELENDİRME HİZMETİ ALAYIM?
Çünkü; danışmanlık firması personellerinizin sınava hazırlanmaları konusunda ön bilgilendirme sağlar. Ücret iadeleriniz ve SGK teşvikleriniz konusunda çözüm ortaklığı yapar. Belgelendirme ücretleri konusunda sizden bir bedel talep etmez. Ödemiş olduğunuz ücrette herhangi bir değişiklik olmaz.

4 Nisan 2015 tarihinde yasalaşan 6645 sayılı kanun ile Mesleki Yeterlilik Kurumu
Kanununda da önemli değişiklikler yapıldı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını
yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur.
Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu
tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak
tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay
sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik
Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ
ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu
hale getirilmiştir.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da
Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon
kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş,
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda
ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları
sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur. Detaylı bilgi için MYK adresini
inceleyebilir ayrıca ulusal yeterliliklere de ulaşabilirsiniz.

Seviye 3 ulusal yeterliliklerinde personel belgelendirme yapabilmekteyiz.

Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dahilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik
Kimlik Kartı düzenlenir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş müfettişleri tarafından yapılan
denetimlmesleki yeterlilik belgesierde ilgili mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi olmadan çalışan
personelin tespit edilmesi halinde işveren veya işveren vekiline belgesiz çalışan kişi başına 548 TL
idari para cezası uygulanması hükme bağlanmıştır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu olan mesleklerde sınavlara girip mesleki yeterlilik belgesi almaya hak
kazanan kişilerin, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş limitler dahilinde sınav ücretlerinin tamamı
ile belge masraf karşılıklarının tamamı 2019 yılının sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
bildirmeleri ve kendilerine ait banka hesap numarası bilgisi vermeleri yeterlidir.

Sınavlar sonucunda mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan kişilerin ödemiş oldukları sınav ücretleri
kendilerine iade edilmektedir ve bu kişilerden mesleki yeterlilik belgesi masraf karşılığı talep edilmemektedir.
10 kişi ve üzeri sayıda aday için üçüncü kişiler veya kuruluşlar tek nokta başvurusu yaparak adayların sınav
ücretlerini karşılayabilmektedir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış kişilerin sınav ücretleri,
ödemeyi yapmış olan üçüncü kişiye veya kuruluşa geri ödenir.